Αρχική Σελίδα

Αγαπητοί φίλοι ξενοδόχοι,

Η δραστηριοποίηση των μεγάλων ξενοδοχειακών αλυσίδων στη χώρα μας έχει αποδυναμώσει τις μικρές και μεσαίες ελληνικές ξενοδοχειακές μονάδες. Παράλληλα, σήμερα, η ανάγκη για τεχνογνωσία στο χώρο του ξενοδοχειακού μάνατζμεντ και μάρκετινγκ είναι τεράστια.

Η εταιρεία μας αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή, δημιουργεί προϊόντα και υπηρεσίες για ελληνικά ξενοδοχεία και κάθε μορφής τουριστικά καταλύματα.

Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας εστιάζουμε στην αύξηση των πωλήσεων σας την επιτυχή προβολή σας στις διεθνείς αγορές, την αποδοτική διαμόρφωση της λειτουργίας του ξενοδοχείου σας.

Η εμπειρία του ιδρυτή της εταιρείας του κ. Κομνηνάκη και της ομάδας των συνεργατών του καθιστά την GRowConsult τον ιδανικό σας συνεργάτη

Εμείς στη GRowConsult Ltd θεωρούμε ότι η επιτυχία και κερδοφορία του ξενοδοχείου «έρχεται» ύστερα από μια μελετημένη και συνδυασμένη εργασία που περιλαμβάνει την εσωτερική λειτουργία της μονάδας, τις σωστές πολιτικές της, το εκπαιδευμένο προσωπικό, τη σωστή τιμολόγηση, το δυναμικό μάρκετιγκ και την απαιτούμενη προβολή. Για το λόγο αυτό το «πακέτο» συμβουλών εμπεριέχει δράσεις σε όλα τα παραπάνω στοιχεία.